Om oss

Kontakt

Hyksos AB
℅ Mar­kus Ström
Ring­sätt­ra­vä­gen 27
123 52 Fars­ta
SWEDEN

info@horhjapmedel.se
Mob: 070- 497 39 71 (Br. Ström)

Hörhjälpmedel.se

Hörhjälpmedel.se drivs som ett sam­ar­be­te mel­lan Hyksos AB och Br. Ström.

Vi kan ta emot hjälp­me­delschec­kar från lands­ting­ets ”Fritt-Val”.

Behö­ver du hjälp­me­del till arbets­plat­sen bistår vi gärna med hjälp för ansö­kan till För­säk­rings­kas­san eller Arbets­för­med­ling­en.