Slingförstärkare PRO LOOP LOS

15 275,00 kr

Artikelnr: A-4252-0 Kategori:

Beskrivning

PRO LOOP LOS är en sling­för­stär­ka­re med system för lågt över­spill mot angrän­san­de sling­or.

Lämp­lig för event och mötes­rum på upp till 300 kvm.

Syste­met är utrus­tat med auto­ma­tisk för­stärk­nings­kon­troll (AGC) för att pro­du­ce­ra sta­digt ljud med ena­stå­en­de tal­re­pro­duk­tion, även under svåra akus­tis­ka för­hål­lan­den. Den inbygg­da moni­torut­gång­en för mot­sva­ran­de mät­tek­nik gör det möj­ligt att enkelt och bekvämt testa ljud­kva­li­te­ten hos induk­tions­slinga.

  • Täck­ning i hela rum­met (inga ljud fläc­kar i mit­ten av rum­met)
  • Inga sig­nal­fluk­tu­a­tio­ner när en hör­ap­pa­ra­tan­vän­da­re rör sitt huvud*
  • Mins­kad käns­lig­het för mag­netstör­ning­ar i rum­met.
  • Hög effek­ti­vi­tet, låg ström­för­bruk­ning
  • Väl läm­pad för efter­mon­te­rad instal­la­tion i teat­rar, bio­gra­fer, kon­sert­hal­lar, sko­lor, kon­fe­renslo­ka­ler, bostä­der mm

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Slingförstärkare PRO LOOP LOS

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *